Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

dinfinansside.no

DinFinansSide | Egenkapital plassering
DinFinansSide, startsiden for finansielle løsninger.
http://www.dinfinansside.no/
787 ratings.1312 user reviews.

Web page information

 1. Title
  DinFinansSide | Egenkapital plassering
 2. < meta > Description
  DinFinansSide, startsiden for finansielle løsninger.
 3. < meta > Keywords
  finansielle løsninger, finansportal, finansside
 4. Keywords hit in search results
  å andre annen apple arroganse basis bedrifter center dø delving digital digitallogistikk digitalpunkt digitalstart dinfinansside dinitside dinjusside dinmediaside dinnettavis dinnettbutikk dinspillside dintvside domenemegling domenemekling domenet dumhet egenkapital eksempel eller emarkedsplass engelsk enklere events faglig finans finansielle fiske forumnorway generellog informasjon innholdet internasjonal internasjonale kjent klart kombinasjon kombinasjonsbruket kommunikasjon kunnskapsportal leogrø mobil motenorge motvekt multifinanceit multifinansit nettet network norsk norske norwegian nyheter oopschools opprette plassering profil redaktø reklame rettet revolusjon rundt så sø sninger spill starte starter startsiden surfing syndikert tekst themselves under ungdom universe utenlandske væ veksel vekselbruket veronica vestlandet voksne where
 5. Captured Content
  Irrasjonelt overmot - alltid aktuelt i tider med hà yt vurderte markedspriser! Shillers bok: Irrational excuberance. Akerlof and Robert J. Institutional and Behavioral Economics. Behavioral and Institutional Economics. Behavioral and Institutional Economics 2014. Befinner vi oss i et "bear" eller i et "bull" marked? Dow Jones og S and P 500 har steget over toppen i mars 2000. Nasdaq har fortsatt ikke nà dd igjen den tidligere toppnoteringen. Kjenner man ulike korreksjons mà nstre skal man và re klar over et meget spesielt mà nstrer, en sà kalt ekspandert flat. En ekspander flat kan best beskrives pà fà lgende mà te. Tenk deg at du sitter pà toppen av en gardintrapp (mars 2000) og smeller en fotball i gulvet under den. Smeller du den hardt nok, vil den kunne sprette over toppen du sitter pà mer enn en gang. Jeg har mer enn en gang siden mars 2000 tenkt at vi nà opplever en ekspandert flat. Det er en markedskorreksjon nedover selv om lokale topper kan forekommer over den historisk toppnoteringen. En ekspandert flat er altsà et mà nster som korrigerer en forutgà ende oppgang og mà ikke forveksles med et bull marked. Dersom markedet stadig overrasker deg, er det et sterkt signal om at markedet er en "bearish" korreksjon. Dersom markedet nà opplever en ekspandert flat, er markedsrisikoen stor og den à ker jo hà yere kursene stiger. Du fà r selv vurdere det som skrives her. Man mà forstà hva en ekspandert flat er for à forstà hvor hà y risikoen er i et slikt marked. Selv om det oppleves som et bull marked er det et mà nster i en korreksjon nedover. Flokkmentalitet er alltid risikabelt i ethvert marked. Investerer du sammen med flokken, kan du ogsà ende utfor stupet sammen med flokken. Konservativ inversteringsstrategi er alltid sundt dess mer markedet stiger. Pà toppen av et marked er alltid kontanter konge. Man skal ikke investere nà r champagnen flyter i gatene, men nà r det er blitt helt stille etter at blodet har strà mmet i gatene. Nà r alle hater markedet skal du investere. Det er hevdet at nà r Oslo Dagblad og drosjesjà fà rene anbefaler à kjà pe aksjer, er det pà tide à selge. Kan hende kan det samme sies om boligmarkedet nà r NrK har lengre programserier om bolige som er solgt. Ikke ville jeg kjà pt bolig langs gullkysten (Begen - Stavanger) om jeg ikke hadde en ivesteringshorisont pà flere 10 à r. Fà r eller siden kommer det en kraftig korreksjon i boligmarkedet pà Sà rvest- og kanskje i hele landet. Vi har hatte en oppgang pà snart 25 à r siden den siste bunnen. Irrasjonelt overmot eller reelle priser og verdier. Der er noen boliger priset til 10 millioner jeg ikke ville kjà pt (om jeg hadde penger). Sà fà r andre vurdere om fattigmanns trà st er à trà ste seg selv. Befinner vi oss i et "bear" eller i et "bull" marked? Jeg er ikke synsk eller har en krystallkule. Mitt rà d til deg som er usikker, er at det er bedre à gà glipp av en rask spekulativ gevinst enn à oppleve et dramatisk verdifall pà dine investeringer og egenkapitalplasseringer. Mer om boligmarkedet her. En krone spart er to kroner tjent. Til mine voksne barn sier jeg. Finner du en tomflaske pà bakken, "finner du egentlig fem kroner" om du har 50 prosent skatt pà overtid. Det vil med andre ord si at du har en marginal skatte sats pà 50 prosent. Hva da om du finner fem kroner? Ja da "finner du ti kroner" om du har samme marginalskatt. Det vil med andre ord si at skal du sitte igjen med 5 kroner pà bunnlinjen sà mà du med 50 prosent marginal skatt tjene 10 kroner. Bunnlinjen, hva er nà det? En definisjon som gjelder bedrifter er at topplinjen er driftsinntekter og bunnlinjen er resultat. En som driver et firma vet selvsagt med en gang hva vi sikter til. Sà ker du pà nettet vil du finne fà lgende forklaringer:. Bunnlinjen over- eller underskuddet i en bedrift. Ellers kan vi jo si at det er forskjellen mellom inntekter og utgifter. Bytt ut ordet "bunnlinjen" med resultat " - det betyr det samme. Bunnlinje er pengene du kan legge i sparegrisen nà r alle regnin ...
 6. Captured Keywords
  mini nettverk, firmaets hjemmeside, multifinanceit, extranet, eiers hjemmeside, markedsfã ring, adschoolworld, scandinavianmarketing, norwegianmarketing, forum, dinnettavis, dinjusside, domenemegling, domenemekling, dinitside, externe lenker, ordnede, kontakt, irrasjonelt overmot, george a, sevsagt ikke, pã forex, egenkapitalplassering, tid og, enkeltaksjer, aksjefond, nyetablert par, enslig, nesten pensjonist, unorsk, eiendeler, bankinnskudd, norske fond, norske aksjer, utenl, fond, aksjer, bil/båt, bolig/hytte, gjeld, studielån, boliglån, valutalån, annen gjeld, egenkapital ab, reklamere her, kunde extranet, wwwdinfinansside
DinFinansSide | Egenkapital plassering
DinFinansSide, startsiden for finansielle løsninger. ... Veksel- og kombinasjonsbruket er godt kjent på Vestlandet. Vekselbruket med kombinasjon av fiske og ...
http://www.dinfinansside.no/
DigitalPunkt, mini network and the center of the digital universe.
DinFinansSide; DinNettButikk; DinSpillSide; DinITside; DigitalLogistikk; DinNettAvis; DinMediaSide; DomeneMegling; DomeneMekling; LeOgRør; Profil: Home.no; Veronica's Norwegian site
http://www.digitalpunkt.no/
DinJusSide, en motvekt mot faglig dumhet og arroganse.
DigitalStart | MultiFinansIT | DinFinansSide | DinNettButikk | MoteNorge | DinSpillSide | DinITside | DigitalLogistikk | DinNettavis | DinTvSide | DomeneMekling ...
http://www.dinjusside.no/
DigitalStart, hvor du starter ditt søk eller din surfing på nettet.
MultiFinansIT | DinNettavis | DinFinansSide | DinNettButikk | MoteNorge | DinSpillSide | ... Det er for eksempel ikke så lurt å opprette domenet apple.no eller apple.net ...
http://www.digitalstart.no/
Reklame - Norsk internasjonal eMarkedsplass | DinNettbutikk.no
DinFinansSide; og 3 internasjonale. MultiFinanceIT En generellog en IT-side rettet mot norske bedrifter, men med engelsk tekst. OopSchools; ForumNorway
http://www.dinnettbutikk.no/reklame.htm
DinITside - Mobil revolusjon
DigitalStart | MultiFinansIT | DinFinansSide | DinNettButikk | DigitalLogistikk | ... syndikert innholdet ut til MultiFinansIT, en annen side under DigitalPunkt.no.
http://www.dinitside.no/
DinNettAvis, norske og utenlandske nyheter døgnet rundt
DigitalStart | MultiFinansIT | DinFinansSide | DinNettButikk | MoteNorge | DinSpillSide ... La det med en gang være klart, eier og redaktør av DinNettAvis.no har ...
http://www.dinnettavis.no/
Spill og kunnskapsportal for barn, ungdom og voksne: DinSpillSide.no
DigitalStart | MultiFinansIT | DinFinansSide | DinNettButikk | MoteNorge | DinITside | DigitalLogistikk | DinJusSide | DinNettavis | DinTvSide | DinMediaSide ...
http://www.dinspillside.no/
DigitalLogistikk, digital kommunikasjon, informasjon og data fra ...
DigitalStart | MultiFinansIT | DinFinansSide | DinNettButikk | MoteNorge | DinSpillSide ... Det kan lønne seg å starte med en enklere bok som for eksempel "No ...
http://www.digitallogistikk.no/
Finans og andre nyheter 24 / 7
DigitalStart | DinFinansSide | DinITside | DigitalLogistikk | DinJusSide | ... themselves in events, we now have a basis for delving into the past, where no ...
http://www.multifinansit.no/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 162.249.1.61
Server:Apache
Powered By:PHP/5.3.27
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.