Sponsored Link:

Page Analysis

fzf.ukim.edu.mk

Почетна
Official site. Information about university administration, publications, and libraries.
http://fzf.ukim.edu.mk/
380 ratings.633 user reviews.
 • Links: 31
 • Speed: (0.629 seconds) 11% of sites are slower.

Web page information

 1. Title
  Почетна
 2. < meta > Description
  Official site. Information about university administration, publications, and libraries.
 3. Keywords hit in search results
  “security „krste 116520 access accessing address ajdinski akademik asipi@uom autism basoped basoped@fzf beti@fzf contacts copyright cyril defektologija defektologija@fzf dialogues dialogues” double edited education enables faculty fakultet filozofski goran goran@fzf increased institut institute international journal kiril kitap kitapları macedonian machine medicinski members metallurgy methodius metodij misirkov multidisciplinary natasa@fzf office online pegem philosophy phone physical precision public publisher registration rehabilitation restrict reviewed scientific security short skopje society special sqwebmail switchboard technology timeout tretman university vladotra@fzf website welcome конференција меѓународна официјална скопје страница факултет филозофски филозофскиот
 4. Search Engine Recommended Keywords
  EDU YouTube, EDU Hookups, EDU Domain, EDU Glogster, EDU Tuyen Sinh, Accd EDU Sac, EduTyping, Education Tenet,
 5. Captured Content
  Никулец и јадро на македонската наука. ФзФ во Скопје од 1920 година. ФзФ како прва високошколска институција. ФзФ во современата епоха. Правни документи и одредби. ТЕМПУС проект - разрешување конфликти. Историја на уметност и археологија. Безбедност, одбрана и мир. Социјална работа и социјална политика. Прв циклус (додипломски студии). Историја на уметност и археологија. Безбедност, одбрана и мир. Социјална работа и социјална политика. Втор циклус (последипломски студии). Трет циклус (докторски студии). Историја на уметност и археологија. Безбедност, одбрана и мир. Социјална работа и социјална политика. Меѓународни односи и менаџирање конфликти. Тековни информации за студентите. Термини за колоквиуми и испити. Втор и трет циклус. Одделение за II и III циклус. Соопштенија и новости за II циклус на студии. Општи информации за II циклус на студии. Пријавени теми за изработка на магистерски труд. Резултати и распореди на втор циклус. Информации за упис на III циклус на студии. Соопштенија и новости за III циклус на студии. Општи информации за III циклус на студии. Распореди и резултати од испити на III циклус. Пријавени теми за изработа на докторска дисертација. Годишен зборник број 65. Дефектолошка теорија и практика. Ревија за социјална политика. Уписи на I циклус студии 2014-15 и конечна ранг листа за прв уписен рок 2014/15. кликнете на read more. Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата. Конференцијата ќе се одржи во периодот од 30.10. до 01.11.2014 година, на Филозофскиот факултет во Скопје. При��авување и полагање на испити во летната сесија. и заверка на летен семестар. Конкурс за II циклус на студии за учебната 2014/2015 година. Уписи на I циклус студии 2014-15 и конечна ранг листа за пр. Меѓународна конференција за теорија и практика во пси. Пријавување и полагање на испити во летната сесија. Конкурс за II циклус на студии за учебната 2014/2015 година. Актуелни и поважни врски. Листа на кандидати за прв циклус студии (трет уписен рок). Листа на слободни изборни предмети за ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ и за Универзитетска листа на изборни предмети за I циклус студии. Пријавување на испити за есенската испитна сесија за студентите на Филозофскиот факултет кои студираат по старите студиски програми и доквалификација. Одлука за продолжување и завршување на студирањето по новите студиски програми. Одлука за дополнителни сесии за додипломски студии по ЕКТС запишани најдоцна со 2008/9. Циклус свечени предавања со кои се обележува четиридецениската академска дејност на проф. д-р Виолета Панзова, проф. д-р Љубомир Цуцуловски и проф. д-р Џон Алкок (John Allcock). Воневропските култури и модерната уметност и Современата уметност и воневропските култури (Јапонија, Кина, Индија, Африканските земји). Конференција по повод 2400 год. од формирањето на Платоновата Академија. Прва меѓународна конференција на студентите по психологија. ЕРАЗМУС програма за мобилност. Работилници, конференции, летни школи. Центар за интеркултурни студии и истражувања. IKNOW систем за евиденција. Филозофскиот Факултет - Скопје ја негува традицијата на знаење. Тековни информации за студентите. Термини за колоквиуми и испити. Систем за пронаоѓање на плагијати. Copyright © 2014 Филозофски факултет - Скопје. Сите права се заштитени. е Слободен софтвер објавен под ГНУ генералната јавна лиценца.
 6. Captured Keywords
  барај, почетна, за факултетот, историјат, деканат, администрација, меѓународна соработка, еразмус, basileus, joineusee, логирај се, поважни врски, евалуација, институти, филозофија, за институтот, наставен кадар, библиотека, контакт, надворешни врски, педагогија, педагошка лабораторија, историја, класични студии, психологија, социологија, дефектологија, родови студии, студиски програми, семејни студии, студентски прашања, прв циклусдодипломски, упатства, референти, работно време, жиросметки, празни обрасци, пополнети примери, доквалификации, втор циклус, трет циклус, списанија, годишен зборник, редакциски одбор, контакт информации, безбедносни дијалози, социолошка ревија, previous, next, предавање проф, општи информации, договори, гости предавачи, previous next, електронска пошта

DMOZ Directory Information

 • Directory Title:
  Sts. Cyril and Methodius University of Skopje
 • Directory Description:
  Official site. Information about university administration, publications, and libraries.
 • Keywords:
  Macedonia Saints Cyril and Methodius University
 • Categories:
  1. Reference → Education → Colleges and Universities → Europe → Macedonia → Saints Cyril and Methodius University
  2. World → Makedonski → Општество → Образование
 

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
17.5%pf.ukim.edu.mk54.8%8.2
35.4%flf.ukim.edu.mk20.4%1.5
17.5%tmf.ukim.edu.mk13.6%2.0
17.5%wodomi.ii.edu.mk6.7%1.0
10.3%mjms.ukim.edu.mk4.0%1.0
Филозофски Факултет - Скопје | Faculty of ...
Официјална страница на Филозофскиот Факултет ... Меѓународна конференција на тема ...
http://www.fzf.ukim.edu.mk/
уким
Phone: Switchboard: +389 2 3 116520 Dean's office: +389 2 3 116 282: Fax +389 2 3 118 143: e-mail: goran@fzf.ukim.edu.mk: www: http://www.fzf.ukim.edu.mk
http://www.ukim.edu.mk/en_struktura_contact.php?inst=23
SqWebMail - Copyright 1999-2009 Double Precision, Inc.
Restrict access to your IP address only (increased security) Accessing from a public machine (enables short idle timeout)
http://www.fzf.ukim.edu.mk/cgi-bin/sqwebmail/sqwebmail
JSER Online
The Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) (ISSN 1409-6099) is a multidisciplinary peer reviewed international journal edited by the Institute of ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/
Security Dialogues - Home
Security Dialogues, sd, www.sd.fzf.ukim.edu.mk, s dialogues, security, dialogues ... Welcome. Welcome to the website of the Journal “Security Dialogues”.
http://sd.fzf.ukim.edu.mk/
Macedonian Scientific Society for Autism (MSSA): Members
defektologija@fzf.ukim.edu.mk. Ajdinski Goran. Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, 1000 Skopje ...
http://www.mnza.org.mk/members.htm
уким
Faculty of Philosophy (www.fzf.ukim.edu.mk) Faculty of Physical Education (www.ffk.ukim.edu.mk) Faculty of Technology and Metallurgy (www.tmf.ukim.edu.mk)
http://www.ukim.edu.mk/en_content.php?meni=75&glavno=74
medicinski tretman
Kiril i Metodij" Filozofski fakultet Institut za defektologija Bul. „Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje, RM vladotra@fzf.ukim.edu.mk University "St. Cyril and Methodius" Faculty ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/pdf/Referati%20od%20DTP-2004-br-1-2%20vo%20PDF/0005-Vladimir%20Trajkovski-Etiologija-autizam.pdf
Pegem A Yay?nc?l?k - KPSS, Kitap, KPDS, KPSS Kitapları, Akademik ...
www.fzf.ukim.edu.mk/basoped Contacts: asipi@uom.gr basoped@fzf.ukim.edu.mk beti@fzf.ukim.edu.mk natasa@fzf.ukim.edu.mk for REGISTRATION FORM
http://www.pegem.net/akademi/yazdir_haber.aspx?hid=635
Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER)
Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) http://jser.fzf.ukim.edu.mk/ Publisher: Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and ...
http://old.library.georgetown.edu/newjour/j/msg05213.html
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 108.175.160.162
Server:Apache
Powered By:PHP/5.3.27
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 71,700 0.0021% 95,072
7 days: 98,429 0.00147% 120,860
1 month: 118,299 0.00122% 142,453
3 months: 104,131 0.0014% 123,319
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 57,581 0.000152% 7.6
7 days: 81,283 0.000095% 6.6
1 month: 97,928 0.000075% 6.3
3 months: 88,486 0.00008% 5.9
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
84.2%F.Y.R.O.M. (Macedonia)3993.3%
15.8%Other Countries~6.7%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
64.0%Skopje (F.Y.R.O.M. (Macedonia))2973.4%
2.7%Bitola (F.Y.R.O.M. (Macedonia))902.5%
2.1%Stip (F.Y.R.O.M. (Macedonia))671.9%
1.8%Istanbul (Turkey)42,3060.6%
1.2%Prilep (F.Y.R.O.M. (Macedonia))911.4%
1.1%Kavadarci (F.Y.R.O.M. (Macedonia))1580.8%
1.1%Strumica (F.Y.R.O.M. (Macedonia))1040.5%
1.0%Kicevo (F.Y.R.O.M. (Macedonia))480.4%
0.8%Krusevo (F.Y.R.O.M. (Macedonia))140.4%
0.8%Struga (F.Y.R.O.M. (Macedonia))170.7%
0.7%Ohrid (F.Y.R.O.M. (Macedonia))960.5%
0.7%Gevgelija (F.Y.R.O.M. (Macedonia))790.2%
0.5%Kumanovo (F.Y.R.O.M. (Macedonia))541.1%
0.5%Veles (F.Y.R.O.M. (Macedonia))1590.5%
21.0%OTHER ~15.1%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.