Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

sharyaran.blogspot.com

sharyaran
No description found
http://sharyaran.blogspot.com/
60 ratings.99 user reviews.

Web page information

 1. Title
  sharyaran
 2. Keywords hit in search results
  ديوانه زجهان سرگشته شهریاران نگاهي
 3. Search Engine Recommended Keywords
  Blog Spot Home, Blog Spot Logo, Blog Spot Icon, Karina Blog Spot, Search. All Blogs, Funny Videos 32 Blog Spot, Blogspot Templates, Blogspot Download,
 4. Captured Content
  skip to main skip to sidebar. راگه‌ حقیقت نین و میراث حق و کسیون ارکانش بو راس. Sunday, 15 November 2009. براساس کلام ودفاترحقیت دیدگاه یارسان برای پی بردن به کشف کرامات واسرارنهفته وعظمت حضرت حق برای آفریدن کائنات وجهان هستی براساس دوشناخت کلی وظاهری که مبتنی بردون به دون وحلول و(تناسخ)روح که به اذن حضرت. اما از نظر تاریخچه. یارسان براین عقیده هستند که حضرت حق پس از اینکه تصمیم برخلقت جهان هستی وانسان نمود به منظور شرط واقرار وسیر تکامل حقیقت بامقربین درگاه خودیعنی چهار یار بیاوبس نمود وذات وعظمت خود رادر وجود انسانهای پاک وشآیسته قرارداد وشوروشوق وعشق وانقلاب درونی را دروجود آنها تجلی نمود تا به پیروی ازاصول وارکان یارسان که همان راستی وپاکی ونیستی وردا میباشد. به آن جای برسد که جز حضرت حق کسی نداند واین سیرتکامل حقیقت درطول ادوار مختلف ادامه یافته ودراین خلال حضرت حق به عنوان سنبل دروجود انسانهای پاک ومطهرهمانند علی،. فرایض دینی یارسان طبق کلام دفاتر یارسان مردم یارستان هرهفته درجم خانه ها ویامنازل خودبه دعا ورازو نیاز میپردازند وهرکس به اندازه وسع وتوانای مالی به ادای نذر ونیاز همت مینمایند وشکر خالق هستی خود رابجا می آورند. به مناسبت واقعه مرنو که به دستورسلطان سحاک دایر گردید هرسال دردوازدهم هلال ماه که درچله بزرگ کردی اتفاق می افتد سه روز روزه میگرند که دربین مردم یارسان به خاوندکار ویاروز ه مرنو معروف است. طبق دستورات وآموزه های یارسان فرهنگ وادبیات یاری. فرهنگ راستی وپاکی ونیستی وردا میباشد وچون یارسان از زمان خلقت انسان تاکنون راسیر تکامل حقیقت میدانند هیچ آئین وعقیده ودینی را رد ونفی نمی نماید بلکه همه آنها را بادید احترام می نگرد وهر کدام از آنها را مرحله ای از سیر تکامل حقیقت از خلقت انسان تا. ظهور سلطان سحاک در پردیوروالی نهایت این جهان هستی میداند. داوو درسا داوو درسا. راگه‌ حقیقت داوو درسا. حقیقی به‌نیون بنیامین بسا. میردان و قانون بنیام حق ناسا. بنیامین عیسی عیسی بنیامن. قانونش طیار طرش تمامن. در کلام دوره‌ حضرت شاه‌ حیاس تاکید بر ثابت بودن ارکان دوره‌ پردیور است در این مورد کلامی از بابا گڵاب ذات مهمان داود که‌وسوار و دلیل خاندان شاه‌ حیاس است میفرماید. پنج دون بیان و ذات بشر. خاوندکار، علی ، خوشین سرور. ناوس سرکت ، سحاک بی سلطان. هفت تن و وجز آورد او میان. چوار تن بی و پیر هفتن و طالب. یک شرط و یک اقرار یک قوا و قالب. باقی و قطار آمان و حضور. یانه‌ی پردیور بی ژ کوی نور. سکه‌شان نیا جوزشان آوردن. ووسکه‌ وجوز سرش پیش سپردن. ارکانشان نیا جمشان دا قرار. بنیام و داود ، پیر موسی و رزبار. بابت چشم شوم و اثبات روح توسط محققین و چاکرا و ریکی ومدیتیشن. به یاد استاد٬ پیر٬ عارف و پروانه ی عاشق، سید خلیل عالی نژاد. Sunday, 15 November 2009. هشت سال پیش در چنین روزی عده ای کور دل و کور باطن، یاری را از جمع یاران گرفتند که شاید هیچ وقت فکر نمی کردند با این کارشان بیش از پیش عشق او را در دل مریدانش جاودانه کنند. v : {behavior:url(#default#VML);} o : {behavior:url(#default#VML);} w : {behavior:url(#default#VML);}. به یاد استاد٬ پیر٬ عارف و پروانه ی عاشق، سید خلیل عالی نژاد. از صورت و پیوند جهان گفت، تا نقش زمین و زمان. از آیین مستان گفت، تا ثنای مولای مردان. از حال خونین دلان گفت، تا سماع سرمستان. بیقراری وصال را با شیدایی تنبورش به الحان گوناگون گفت و خواند و چه زیبا گفت:. ""سوی فنا می برد این دل مرا"". هشت سال پیش در چنین روزی عده ای کور دل و کور باطن، یاری را از جمع یاران گرفتند که شاید هیچ وقت فکر نمی کردند با این کارشان بیش از پیش عشق او را در دل مریدانش جاودانه کنند. آنان فارغ از این علم بودند٬ وقتی که ققنوسی آتش گرفت نسل بعد از خود را متولد می کند. پیر خلیل این گونه سوختن ققنوس را تعریف کرد؛. سوختـــم از آتش جـور و فراق جــان نیــاسود از لهیب اشتیاق. از مزارم سر زند گلبانگ عشق بعد مرگم گر ز من گیری سراغ. گفت با جـــان پریشان (بیقرار) سوختــم در آتش جــور و فراق. آری خوش گفت که بعد از سوختن هر ققنوس خاکسترش محفل اهل دل می گردد. درد هجران و فراق بــوی یـــار سوخت جان خسته ام را ای نگـار. شمع رویت را مدار از مــا دریغ تـــا بسوزم خویش را پــروانـه وار. روید از خــاکـــم ز بعد سال ها لالـــه هــــای ســر نگـون داغ دار. تــا نفس بــاقی به امید وصال خیــزد از جان شعله های پر شرار. خاک ره گشتیم بر ما کن گذر رحــم کــن بـــــر حـال زار (بیقرار). لازم است نسلی که از پیر خلیل، این ققنوس خوش نوا و خوش نواز متولد شده بدانند که در کنار تکنیک نوازندگی و علم و آگاهی و دانش دینی٬ معرفت وجودیی نیز نیاز است تا که خلیل گونه پا به ع ...
 5. Captured Keywords
  sharyaran, فرهنگ برابری, صلطان مرمو, ingen kommentarer, یادش گرامی, v=fnnfiumvv0, لینک اصلی, aspx, eldre innlegg, start, følgere, bloggarkiv, november, htm بابت, persianblog, surftown, se/newyarsan/public/ind, de/index, d=idea/ideas&e, gl=de&hl=de&v=mn1oawd, se/newyarsan/public/wri, v=h5stdpajdzg, om meg
شهریاران
جانا به نگاهي زجهان بي خبرم کن ديوانه ترم کن سرگشته و شيدا چو نسيم سحرم کن ديوانه ترم کن
http://shahryaran.blogspot.com/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 74.125.239.42
Server:GSE
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.