Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

uamulet.com

Uamulet.com เว็บ พระเครื่อง อันดับหนึ่งของเมืองไทย บอร์ดประมูล ซื้อ ขาย พระเครื่อง ศูนย์รวมความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับพระเครื่อง พระสมเด็จ พระบูชา เครื่องรางของขลังต่างๆ
พระเครื่อง,พระเครื่องออนไลน์,ศูนย์พระเครื่อง,ชุมชน พระเครื่อง,ข่าวพระเครื่อง,บอร์ดพระเครื่อง, ข้อมูล พระเครื่อง,สอบถามพระเครื่อง,สะสมพระเครื่อง,พระกรุ,หลวงพ่อทวด,พระสมเด็จ,พระบูชา ,เว็บบอร์ดพระเครื่อง ,ของสะสมพระเครื่อง,งานอดิเรก, สื่อสารมวลฃน ,ของคนรัก พระเครื่อง , ความรู้พระเครื่อง,พระ,พระเครื่อง,ประมูล พระเครื่อง, amulet, Thai amulet, uamulet ,Thailand ,Antique,Art,Buddha inThailand, Siam News, Webboard, Shopping, Exchange, Auction,amulet,Buddha,Information, Hot News, Update Daily amulet,amulet.
http://www.uamulet.com/
117 ratings.195 user reviews.
 • Links: 104
 • Speed: (5.524 seconds) 85% of sites are slower.
 • Online Since: Apr 3, 2002

Web page information

 1. Title
  Uamulet.com เว็บ พระเครื่อง อันดับหนึ่งของเมืองไทย บอร์ดประมูล ซื้อ ขาย พระเครื่อง ศูนย์รวมความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับพระเครื่อง พระสมเด็จ พระบูชา เครื่องรางของขลังต่างๆ
 2. < meta > Description
  พระเครื่อง,พระเครื่องออนไลน์,ศูนย์พระเครื่อง,ชุมชน พระเครื่อง,ข่าวพระเครื่อง,บอร์ดพระเครื่อง, ข้อมูล พระเครื่อง,สอบถามพระเครื่อง,สะสมพระเครื่อง,พระกรุ,หลวงพ่อทวด,พระสมเด็จ,พระบูชา ,เว็บบอร์ดพระเครื่อง ,ของสะสมพระเครื่อง,งานอดิเรก, สื่อสารมวลฃน ,ของคนรัก พระเครื่อง , ความรู้พระเครื่อง,พระ,พระเครื่อง,ประมูล พระเครื่อง, amulet, Thai amulet, uamulet ,Thailand ,Antique,Art,Buddha inThailand, Siam News, Webboard, Shopping, Exchange, Auction,amulet,Buddha,Information, Hot News, Update Daily amulet,amulet.
 3. < meta > Keywords
  พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระ, พระเครื่อง, พระกรุ, หลวงพ่อทวด, พระสมเด็จ, พระบูชา , เว็บบอร์ดพระเครื่อง , ของสะสมพระเครื่อง, งานอดิเรก, สื่อสารมวลฃน , ของคนรักษ์พระ , ความรู้พระเครื่อง, ประมูลพระเครื่อง, ถาม, ตอบ, uamulet , Thailand Amulet, Amulet, You Amulet, Antique, Art, Buddha inThailand, Siam News, Webboard, Shopping, Exchange, Auction, amulet, Buddha, Information, Hot News, Update Daily amulet, amulet.
 4. Keywords hit in search results
  alexa already auction based category commerce company copyright daily empire forum information larger reserved rights rising shopping sites uamulet visitors visualized website world เข้าสู่ระบบ เครื่องรางและของขลัง แลกเปลี่ยน โฮมเพจ ให้ทำการเข้าระบบ ข้อมูล ข่าวสารวงการ ชุมชน ซื้อขาย ทุกครั้งที่ใช้งานเว็บไซต์ บอร์ดซื้อ บอร์ดพูดคุย พระเครื่อง พระเครื่องออนไลน์ มีประมูล มือสอง ราคาพิเศษ ศูนย์พระเครื่อง ศูนย์รวมพระเครื่อง สงวนลิขสิทธิ์ สมาชิก สินค้าทั่วไป สินค้ามือหนึ่ง
 5. Search Engine Recommended Keywords
  Thaprachan, TMB Direct, BBL Bank, Web Pra, GPRA,
 6. Captured Content
  ด ว ด โอท งหมด. ด ว ด โอท งหมด. ล มรห สผ าน. หน าแรก เว บย. ให Uamulet เป นหน าหล ก. บร การเสร มส ง SMS. โปรโมทร านค าตลาดน ด24. อ งคาร ท 18 ธ. จำนวนสมาช ก 75,681 คน. จำนวนผ ชมขณะน 65,243 คน. ผ เข าชม 642,635,427 คร ง. ข าวประจำว น ข าวบ นเท ง. ด ชน ห นว นน. ค าบร การไปรษณ ย. ราคาทองคำ, ราคาน ำม น. พ นธ ท พย ดอท คอม. ศ นย พ ท กษ พ ทธศาสนา. มต ชน คมช ดล ก. ผ จ ดการ ข าวสด. "ท านต องสม ครสมาช กก อนคร บถ งจะสามารถต งกระท ได ". ขอเช ญท กท านได สม ครเป นสมาช กเพ อม ส ทธ ในการร วมก จกรรมต างๆ ก บ. การสม ครสมาช กก เพ อแสดงต วตนในการเสนอความค ดเห น เพ อป องก นผลกระทบต อบ คคลท สาม ส งคมแห งน ย ดหล ก "ความจร งใจต อก น" เป นท ต ง จ งหว งเป นอย างย งว า. ขอขอบพระค ณ ท กท าน มา ณ โอกาสน. จร งใจต อก น. ว ชรพงศ ระดมส ทธ พ ฒน (อ กร งสยาม). ว นท ๙ ก นยายน ๒๕๔๕. เหต เก ดท ว ดพ ทไธศวรรย. ปาฏ หาร ย EOD สมช อก บคำว า "ปาฏ หาร ย " จร งๆคร บ. ภาพรวมว ตถ มงคล หลวงพ อทวด ปาฏ หาร ย EOD. ชมก นเพล นๆ ส ขในห วใจ. "" เต ง เส ยวผ ง "" ผ ท สร างความตกตะล งแก โลก. เป ดต ว "ส จ บ ตรก ตต ค โณมหามงคล 55 หน า" และการร วมบ ญประม ล 9 องค ส ดท ายก น Super Luxury ฝ งเพชร 5 เม ด. ประกาศรายช อผ ท ได ร บเครด ต 5000 เครด ต. หลวงพ อทวดน งพานร นแรก พ ทธอ ทธยานมหาราช อย ธยา ตำนานแห งเหร ยญหลวงพ อทวดย คใหม ตอนท ๑. แจ งเร อง หน งส อ อ. นำ พ อท านคล ง ท ร วมบร จาคตอนน ำท วม. เช ญท านท เป นแฟนคล บท านอาจาย เฉล มช ยสม ครเข าเป นสมาช กชมรมน กอน ร กษ ศ ลปะไทยร วมสม ยอาจารย เฉล มช ย โฆษ ตพ พ ฒน คร บ ค นน เท ยงค นป ดร บสมาช กแล ว. เป ดต วเหร ยญสมเด จหลวงพ อทวดแห งกร งศร อย ธยางานศ ลปะท ทรงค ณค าร น๑ คร บเป ดจองก อนใครท น เร วๆน. อ กหน งการพ ฒนาจากเวบย เพ อพ น องวงการพระเคร อง. ต ดต อก บเรา. สร าง Web ท กชน ดต ดต อเรา. คำถามท ถามก นบ อย ของการซ อขายพระ บนอ นเตอร เน ต. คำแนะนำจากตำรวจ เม อถ กโกง. ว ธ การปร บขนาดร ปภาพ. ค ม อการใช งาน Web. ปฏ ท นงานประกวดพระเคร อง-พระบ ชา 2555. ข นตอนการใช แบบฟอร มตรวจสอบพระ. ว นหย ดประจำป ของบร ษ ทฯ. กระดานพ ดค ย-โชว พระ. ประม ลส นค าท วไป. ร านค าเว บย โดยอ กร งสยาม. พ ดค ย โชว พระ แสดงความค ดเห น. โชว พระท วไป (สำหร บสมาช กย คล บ). โชว พระเคร องสายอ สาน. โชว พระหลวงป ท ม. โชว งานศ ลปะอาจารย เฉล มช ย. โชว พระท วไป (สำหร บสมาช กท วไป). ซ อใครไม สำค ญเราร บประก นให. บร การซ อขายผ านระบบเว ปปลอดภ ยไร ป ญหา. พระท ออกใบร บรองจากทางเว ป. ข าวสาร/ประชาส มพ นธ /ม ข าวมาบอก. กระดานพ ดค ย สารพ นธ ป ญหา พระเคร อง. บทความสาระน าร เร องพระ. พ ดค ยเร องท วไป ไม จำก ดวงการพระ. สาราน กรมเหร ยญยอดน ยม ๗๗ จ งหว ด. ไอท ก บพระเคร อง เม องไทย. ค ยเร องการเม อง : ฝ ายพ นธม ตร. สภาพระเคร องก บการเม องไทย. ค ยได ท กเร อง. ธ รก จเพ อนสมาช ก (ย บ สเนส). แนะนำต ชม แจ งป ญหา ค ยก บ Webmaster. ข าวสารจากทางเว บไซต Uamulet.com. แจ งต ออาย สมาช กย คล บ. แนะนำ-ต ชม แจ งป ญหาการใช งาน. การใช งานบ ตรเครด ต. รวบความค ดเห น และคะแนนของสมาช กท งหมด. Black / White List. คนด ค เว บ (White List). บ ญช ดำ(Black list). รายช อบ ญช ธนาคารห ามโอนเง นโดยเด ดขาด. สมาช กถ ก Block โดยเว บไซด. รายการอ พเดทล าส ด. รายช อศ นย พระเคร อง. รายละเอ ยดเพ มเต ม. ณ ว นท 18 ธ. Uamulet dot com : เว บพระเคร อง อ นด บหน งของเม องไทย. Copyright 2001-2008, All Rights Reserved. สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ. 2537 [ ล ขส ทธ and นโยบายส วนต ว ]. ต ดต อฝ ายสมาช ก โทร. ว นจ นทร - ว นศ กร เวลา 09.00น. และว นเสาร เวลา 09.00น. ยกเว นว นหย ดน กข ตฤกษ หร อ Email: support@uamulet.com. สนใจโฆษณาใจโฆษณา ต ดต อก บเรา การชำระเง น ต ออาย U-Club ตลาดพระดอทคอม. หน าน ใช เวลาในการแสดงผล. ผ ท สม ครสมาช กใหม หร อ ต ออาย สมาช กในแต ละเด อน. สมาช กท ซ อเครด ตในแต ละเด อน (1,500 เครด ต ร วมล น 1 ส ทธ ท นท ). สมาช กท เป ดร านค าใน ตลาดพระดอทคอม ได แก. - สมาช กท ต ออาย ร านค า 1,800 บาท ร บล น 1 ส ทธ หร อ. - ต ออาย ร านค า 3,000 บาท ร บล น 2 ส ทธ หร อ. - ต ออาย ร านค า 5,000 บาท ร บล น 4 ส ทธ. บร ษ ทจะทำการจ บรางว ลแจก iPad ท กเด อนๆละ 1 เคร องโดยเร มต งแต เด อนม นาคม 2555 เป นต นไป (Apple iPad 2 3G, หน วยความจำ 16 GB). ผ ท สม ครสมาช กใหม ต ออาย สมาช ก ซ อเครด ต หร อต ออาย ร านค าต งแต ว นท 1 มกราคม ถ ง 31 ม นาคม 2555 จะนำมาน บรวมในการจ บรางว ลคร งแรก. ตรวจสอบรายช อผ โชคด ของแต ละเด อนได ท เว บ Uamulet. ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บทางบร ษ ทไม ม ส ทธ ในการร วมจ บรางว ล.
 7. Captured Keywords
  username, password, remember me, กฎหมายพระเคร อง, ตรวจผลรางว ล, ไทยร ฐ, bigsiristore, aoae, สนใจโฆษณา, การชำระเง น, ตลาดพระดอทคอม, ตลาดน ด24ดอทคอม, กรอกแบบฟอร มตรวจสอบพระ, ตรวจสอบพระม ใบเซอร, ตลาดพระ, กระดานเซ ยน, user, อมตะพระเว ปย, พระกร, โชว พระใหม, พระใหม, ร บจองพระใหม, สอบถามเช คพระ, , fax, สอบถามเซอร พระ, ว นาท, หมายเหต

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
100.0%uamulet.com100.0%40.9
Uamulet.com เว็บ พระเครื่อง ...
ศูนย์รวมพระเครื่อง มีประมูล ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ข้อมูล ...
http://www.uamulet.com/
Uamulet.com เว็บ พระเครื่อง ...
พระเครื่อง,พระเครื่องออนไลน์,ศูนย์พระเครื่อง,ชุมชน ... ...
http://www.uamulet.com/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Uamulet.com Auction ...
พระเครื่อง,โฮมเพจ พระเครื่อง,ชุมชน พระเครื่อง,ข่าวสารวงการ ...
http://eauction.uamulet.com/
Uamulet.com ...
สินค้าทั่วไ���: สินค้ามือหนึ่ง มือสอง ...
http://auctiong.uamulet.com/
Uamulet.com Forum บอร์ดพูดคุย ...
พระเครื่อง,โฮมเพจ พระเครื่อง,ชุมชน พระเครื่อง,ข่าวสารวงการ ...
http://forum.uamulet.com/
Shopping <- Uamulet.com
ราคา 7,500.00 บาท: ราคาพิเศษ 5,000.00 บาท: Copyright 2001-2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ...
http://shop.uamulet.com/
Uamulet.com Commerce บอร์ดซื้อ ...
พระเครื่อง,โฮมเพจ พระเครื่อง,ชุมชน พระเครื่อง,ข่าวสารวงการ ...
http://ucommerce.uamulet.com/
Uamulet.com
Uamulet.com visualized as a web empire. ... Based on daily visitors, this website is a rising empire, already larger than:
http://webempires.org/w/uamulet.com
My Uamulet.com : เข้าสู่ระบบ
สมาชิก Uamulet.com ให้ทำการเข้าระบบ ทุกครั้งที่ใช้งานเว็บไซต์ ... ...
http://my.uamulet.com/
Uamulet.com Site Info - Alexa the Web Information Company
uamulet.com is one of the top 50,000 sites in the world and is in the เครื่องรางและของขลัง category.
http://www.alexa.com/siteinfo/uamulet.com
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 180.180.243.98
Server:Microsoft-IIS/7.5
Powered By:ASP.NET
ASP.net version:2.0.50727
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 33,080 0.004% 47,443
7 days: 34,569 0.0043% 42,485
1 month: 37,570 0.0037% 49,242
3 months: 31,525 0.00387% 45,519
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 17,613 0.00046% 12
7 days: 26,551 0.00028% 6.9
1 month: 22,368 0.000323% 9.3
3 months: 12,747 0.000544% 14.6
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
99.5%Thailand30599.9%
0.5%Other Countries~0.1%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
80.3%Bangkok (Thailand)29681.2%
5.2%Nonthaburi (Thailand)1637.9%
2.0%Ratchaburi (Thailand)273.3%
1.0%Chon Buri (Thailand)1810.5%
0.6%Lop Buri (Thailand)740.1%
0.6%Chiang Rai (Thailand)380.6%
0.5%Chiang Mai (Thailand)1,3810.1%
0.5%Pathum Thani (Thailand)2550.1%
0.4%Lampang (Thailand)2830.0%
8.8%OTHER ~6.2%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.