Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

profesia.sk

PROFESIA.SK | Práca, zamestnanie, ponuka práce, brigády, voľné pracovné miesta
Práca, zamestnanie, kariéra, brigády a nové pracovné príležitosti. Ponuka práce doma a v zahraničí. Aktuálne pracovné ponuky a voľné miesta.
http://www.profesia.sk/
164 ratings.273 user reviews.
 • Links: 669
 • Speed: (0.776 seconds) 17% of sites are slower.

Web page information

 1. Title
  PROFESIA.SK | Práca, zamestnanie, ponuka práce, brigády, voľné pracovné miesta
 2. < meta > Description
  Práca, zamestnanie, kariéra, brigády a nové pracovné príležitosti. Ponuka práce doma a v zahraničí. Aktuálne pracovné ponuky a voľné miesta.
 3. Keywords hit in search results
  11835 12981 about absolventi adresarfiriem advertising aktuá amount analysed based brigá caracter categories character check convenience čoskoro daily database design detail estimated everything facebook firma follow furthermore going google index information karié klikli ktorí ležitosti lookup mayas miesta month ná narodeniny nostradamus nové number ongoing overview owned pagerank pageviews patrí pikoška podľa ponuka ponuky prá prí pracovné profesia profesias properties prvá quick ranked rebrí receives revenues review sú several sites škô style table title traffic updates value vaní vateľmi vďaka voľné všetci všetký vyhľadá vysokoškolá website websites world youtube zahraničí zamestná zamestnanie zverejní
 4. Search Engine Recommended Keywords
  Zamestnanie, Praca Vodic, Zamestnanie Ponuka, Vyhľadať Praca, Volne Miesta V SBS, Volne Pracovne Miesta, Vyhľadať Profesia, Praca SK,
 5. Captured Content
  SK Prà ca, zamestnanie, ponuka prà ce, brigà dy, voÄ nà pracovnà miesta. Vstup pre firmy Firmy Prihlà siÅ. Nà jdite si prà cu. â Administratà vny pracovnà k, referent (Administratà va). â Archivà r, sprà vca registratúry (Administratà va). â Asistent (Administratà va). â Office manager (Administratà va). â RecepÄ nà (Administratà va). â Sekretà rka (Administratà va). â Å pecialista verejnà ho obstarà vania (Administratà va). â Telefonickà operà tor (Administratà va). â Autoelektrikà r (Automobilovà priemysel). â Autoklampiar (Automobilovà priemysel). â Automechanik (Automobilovà priemysel). â Elektromechanik (Automobilovà priemysel). â InÅ inier údrÅ by (Automobilovà priemysel). â KonÅ truktà r (Automobilovà priemysel). â Kontrolà r kvality (Automobilovà priemysel). â Lakovnà k/lakovaÄ (Automobilovà priemysel). â Pracovnà k pneuservisu (Automobilovà priemysel). â Prijà macà technik (Automobilovà priemysel). â Procesnà inÅ inier (Automobilovà priemysel). â Technolà g (Automobilovà priemysel). Banà ctvo, hutnà ctvo. â Banà k (Banà ctvo, hutnà ctvo). â Banskà technik (Banà ctvo, hutnà ctvo). â Hutnà cky inÅ inier (Banà ctvo, hutnà ctvo). â Hutnà k (Banà ctvo, hutnà ctvo). â ZlievaÄ (Banà ctvo, hutnà ctvo). â Back office Å pecialista (Bankovnà ctvo). â Broker (Bankovnà ctvo). â Compliance Å pecialista (Bankovnà ctvo). â Custody Å pecialista (Bankovnà ctvo). â Dealer/Trader (Bankovnà ctvo). â FinanÄ nà analytik (Bankovnà ctvo). â Hypotekà rny Å pecialista (Bankovnà ctvo). â Internà audà tor (Bankovnà ctvo). â Klientskà pracovnà k (Bankovnà ctvo). â Osobnà bankà r (Bankovnà ctvo). â Privà tny bankà r (Bankovnà ctvo). â Produktovà manaÅ Ã r - Å pecialista (Bankovnà ctvo). â Referent platobnà ch kariet (Bankovnà ctvo). â Referent sprà vy pohÄ adà vok (Bankovnà ctvo). â Risk specialist (Bankovnà ctvo). â à verovà Špecialista (Bankovnà ctvo). â VzÅ ahovà manaÅ Ã r (Bankovnà ctvo). BezpeÄ nosÅ a ochrana. â HasiÄ , zà chranà r (BezpeÄ nosÅ a ochrana). â Policajt (BezpeÄ nosÅ a ochrana). â Pracovnà k bezpeÄ nostnej sluÅ by (BezpeÄ nosÅ a ochrana). â Technik BOZP (BezpeÄ nosÅ a ochrana). â Technik poÅ iarnej ochrany (BezpeÄ nosÅ a ochrana). â Và zenskà dozorca (BezpeÄ nosÅ a ochrana). â Vojak (BezpeÄ nosÅ a ochrana). Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo. â Animà tor voÄ nà ho Ä asu (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Barman (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Concierge (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Ä aÅ nà k (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Ä aÅ nà k - izbovà sluÅ ba (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Hotelovà nosiÄ batoÅ iny (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Houseman (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â ChyÅ nà (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Krupià r (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Kuchà r (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Lodnà k (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Pizzà r (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â PlavÄ Ã k (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Pomocnà kuchà r (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Predajca leteniek/zà jazdov (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â RecepÄ nà (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Somelià r (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Spa terapista (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Sprà vca ubytovacieho zariadenia (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Sprievodca v cestovnom ruchu (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Steward/letuÅ ka (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). â Å Ã fkuchà r (Cestovnà ruch, gastro, hotelierstvo). Doprava, Å pedà cia, logistika. â Colnà deklarant (Doprava, Å pedà cia, logistika). â DispeÄ er (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Disponent (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Dopravnà inÅ inier (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Expedient (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Koordinà tor (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Kurià r (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Leteckà mechanik (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Logistik (Doprava, Å pedà cia, logistika). â Nà mo ...
 6. Captured Keywords
  administratã va, automobilovã priemysel, bankovnã ctvo, drevospracujãºci priemysel, farmaceutickã priemysel, chemickã priemysel, leasing, manaå ment, obchod, sluå by, strojã rstvo, technika, rozvoj, telekomunikã cie, vã roba, slovenskã republika, â praha, maä arsko, belgicko, cyprus, dã nsko, fã nsko, francãºzsko, grã cko, holandsko, chorvã tsko, ã rsko, island, luxembursko, malta, nemecko, nã rsko, poä sko, rakãºsko, rumunsko, rusko, slovinsko, srbsko, å panielsko, taliansko, ukrajina, bratislavskã kraj, nitriansky kraj, trnavskã kraj, banskobystrickã kraj, zahraniä ie, brigã dy, å ivotopis, domelia, edujobs, agent, profesia days, top klienti, kontakt, cennã k, partneri, facebook, platy, hr club, slovak republic, asistent/ka hr, å ilina, bratislava, profesia

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
99.6%profesia.sk98.1%16.9
0.8%test.profesia.sk1.2%26.6
0.4%csob.profesia.sk0.5%22.5
0.4%designmanual.profesia.sk0.2%10.2
PROFESIA.SK - práca, zamestnanie, ponuka práce, brigády ...
Práca, zamestnanie, kariéra, brigády a nové pracovné príležitosti. Ponuka práce doma a v zahraničí. Aktuálne pracovné ponuky a voľné miesta.
http://www.profesia.sk/
Profesia.sk - Lookup Detail Information Just About Any Websites
QUICK OVERVIEW. Profesia.sk has an estimated value of $ 159,086 USD and receives about 56,686 pageviews per day. The site has Google Pagerank of N/A and ranked ...
http://webdetail.org/www.profesia.sk
Profesia.sk - YouTube
http://firma.adresarfiriem.sk/11835-profesia-spol-s-r-o/
http://www.youtube.com/watch?v=HQRqgjykqtI
profesia.sk - HQ Index - Check Google PageRank, Website Value ...
Find analysed data about everything going on with profesia.sk , We have ongoing daily updates about profesia.sk for your convenience.
http://hqindex.org/profesia.sk
www.Profesia.sk , PROFESIA.SK - práca, zamestnanie, ponuka práce ...
This value is based on estimated traffic 2,163,627 pageviews per month) and advertising revenues. ( 12981.00 a month) Furthermore several properties of the profesia ...
http://www.checkingstats.com/www/profesia.sk
Profesia.sk - 15. narodeniny - YouTube
Vďaka patrí všetkým, ktorí si na nás klikli! http://www.profesia.sk
http://www.youtube.com/watch?v=n3yHywuDPFM
Profesia | Facebook
Rebríček škôl podľa toho, ako sú ich absolventi vyhľadávaní zamestnávateľmi na Profesia.sk zverejníme čoskoro. Prvá pikoška: nie všetci vysokoškoláci ...
http://en-gb.facebook.com/profesia
www.profesia.sk - PROFESIA.SK - práca, zamestnanie, ponuka práce ...
Code Type : CSS Design / Table Design / Style Design. Title Caracter Number : The character amount ...
http://www.otherextension.com/www.profesia.sk
Profesia.sk - Profesia.sk - From Profesia, Spol. S R.o. | Web ...
Follow Profesia.sk (Profesia) owned by Profesia, spol. s r.o.. - Categories: Profesias Mayas, Profesias De Nostradamus, Profesias
http://home.cwings.org/profesia.sk
Profesia.sk Site Review - #1 TOP Best Sites Database - World ...
Profesia.sk - práca, zamestnanie, ponuka práce, brigády, voľné pracovné miesta. Práca, zamestnanie, kariéra, brigády a nové pracovné príležitosti. Ponuka ...
http://reviews.gcoupon.com/view/companies/12721/Profesia.sk
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 62.168.93.50
Server:Apache
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 13,069 0.0102% 17,314
7 days: 11,978 0.0107% 15,733
1 month: 12,978 0.0098% 17,161
3 months: 12,700 0.00989% 16,889
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 8,385 0.00088% 9.2
7 days: 7,337 0.000949% 9.1
1 month: 7,662 0.000899% 9.3
3 months: 7,360 0.00092% 9.43
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
94.5%Slovak Republic1994.8%
1.8%Czech Republic2,6952.5%
3.7%Other Countries~2.6%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
53.3%Bratislava (Slovak Republic)1754.4%
2.7%Kosice (Slovak Republic)322.6%
2.5%Zilina (Slovak Republic)105.3%
2.3%Nitra (Slovak Republic)172.4%
2.0%Hohenau (Austria)32.6%
1.8%Trnava (Slovak Republic)201.3%
1.7%Piestany (Slovak Republic)91.7%
1.5%Martin (Slovak Republic)222.1%
1.1%Michalovce (Slovak Republic)220.8%
0.9%Prievidza (Slovak Republic)151.5%
0.9%Trencin (Slovak Republic)330.7%
0.8%Banská Bystrica (Slovak Republic)410.7%
0.7%Námestovo (Slovak Republic)310.3%
0.7%Vienna (Austria)10,6290.1%
0.6%Spisska Nova Ves (Slovak Republic)340.5%
0.6%Senec (Slovak Republic)140.5%
0.6%Detva (Slovak Republic)200.5%
0.5%Ladice (Slovak Republic)60.3%
0.5%Tvrdosin (Slovak Republic)120.3%
0.5%Nové Mesto Nad Váhom (Slovak Republic)340.2%
0.5%Podhradie (Slovak Republic)110.6%
0.5%Zvolen (Slovak Republic)440.2%
0.4%Partizánske (Slovak Republic)280.4%
0.4%Nizna (Slovak Republic)130.3%
0.4%Spisske Vlachy (Slovak Republic)60.1%
0.4%Roznava (Slovak Republic)160.3%
0.4%Sala (Slovak Republic)240.5%
0.4%Dolný Kubín (Slovak Republic)490.2%
0.3%Frickovce (Slovak Republic)90.6%
0.3%Dunajská Streda (Slovak Republic)580.2%
0.3%Nové Zámky (Slovak Republic)800.2%
0.3%Hlohovec (Slovak Republic)460.3%
0.3%Presov (Slovak Republic)420.3%
0.3%Sliac (Slovak Republic)710.3%
0.3%London (Great Britain (UK))39,7210.3%
0.3%Leváre (Slovak Republic)110.1%
0.3%Zeliezovce (Slovak Republic)270.3%
0.3%Ruzomberok (Slovak Republic)600.3%
0.3%Skalica (Slovak Republic)460.3%
0.3%Komárno (Slovak Republic)630.2%
0.3%Turcianske Teplice (Slovak Republic)80.2%
0.3%Blhovce (Slovak Republic)170.2%
0.3%Pribeta (Slovak Republic)150.2%
0.3%Velky Biel (Slovak Republic)30.1%
0.3%Levice (Slovak Republic)470.1%
0.2%Povazska Bystrica (Slovak Republic)980.2%
0.2%Lovce (Slovak Republic)110.1%
0.2%Poprad (Slovak Republic)490.1%
0.2%Dobrá Niva (Slovak Republic)320.2%
0.2%Revúca (Slovak Republic)220.1%
0.2%Svodín (Slovak Republic)520.2%
0.2%Vranov (Slovak Republic)120.3%
0.2%Breclav (Czech Republic)2250.0%
0.2%Vinicne (Slovak Republic)110.1%
0.2%Prague (Czech Republic)10,6980.1%
0.2%Topolnica (Slovak Republic)110.1%
0.2%Liptovsky Mikulas (Slovak Republic)680.1%
0.2%Frýdek-místek (Czech Republic)3920.2%
0.2%Liptovský Hrádok (Slovak Republic)800.0%
0.2%Dolné Vestenice (Slovak Republic)170.1%
0.2%Cechynce (Slovak Republic)180.1%
0.1%Bánov (Slovak Republic)350.3%
0.1%Ostrov (Slovak Republic)180.3%
0.1%Cadca (Slovak Republic)330.1%
0.1%Belgrade (Czechoslovakia (former))7,6740.1%
0.1%Nova Bana (Slovak Republic)400.1%
0.1%Kolárovo (Slovak Republic)810.3%
0.1%Bardejov (Slovak Republic)590.1%
0.1%Brno (Czech Republic)2,3410.1%
0.1%Snina (Slovak Republic)310.1%
0.1%Zelovce (Slovak Republic)270.1%
0.1%Rimavská Sobota (Slovak Republic)410.3%
0.1%Sladkovicovo (Slovak Republic)90.1%
0.1%Chocholná (Slovak Republic)120.1%
0.1%Handlová (Slovak Republic)630.0%
0.1%Kálna (Slovak Republic)90.0%
0.1%Matuskovo (Slovak Republic)220.0%
0.1%Krompachy (Slovak Republic)180.1%
0.1%Brodzany (Slovak Republic)260.1%
0.1%Ohrady (Slovak Republic)60.3%
0.1%Plavé Vozokany (Slovak Republic)150.2%
0.1%Kremnica (Slovak Republic)360.1%
0.1%Stara Lubovna (Slovak Republic)610.2%
0.1%Nová Dubnica (Slovak Republic)230.1%
0.1%Devicany (Slovak Republic)760.1%
0.1%Pezinok (Slovak Republic)820.1%
0.1%Jacovce (Slovak Republic)670.1%
0.1%Banovce (Slovak Republic)340.1%
9.3%OTHER ~8.5%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.